> ::Regulamin::

Najważniejsze regulacje dla klientów sieci Maszewo.NET

1. Użytkownicy sieci mają prawo do:
* dostępu do wszystkich światowych usług internetowych, o ile pozwalają na to warunki techniczne,
* dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej,
* konta poczty elektronicznej w domenie maszewo.net,
* własnej strony WWW w ramach serwera www.maszewo.net z ograniczeniem objętości do 10 MB.
2. Użytkownicy sieci nie mogą:
* działać na szkodę użytkowników tej lub innych sieci komputerowych,
* wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych prawem polskim i międzynarodowym,
* naruszać zasad netykiety,
* żądać od administratorów rzeczy nie określonych w niniejszym regulaminie.
3. Użytkownicy sieci mają obowiązek:
* dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych znajdujących się w ich posiadaniu,
* zapewnić należytą ochronę antywirusową swoich komputerów i udostępnianych w sieci lokalnej zasobów,
* dbać o właściwy stan techniczny swoich kart sieciowych, oraz kondycję swojego systemu operacyjnego,
* stosować się do poleceń Administratorów sieci,
* przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one stosownie chronione,
* regularnie odbierać pocztę elektroniczną ze swego konta w domenie maszewo.net,
* regularnie i terminowo wnosić opłaty abonamentowe.

 

hejo.pl - Twój dostawca internetowych rozwišzań